Писмен въпрос E-6450/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Мансор Осанлу (Mansor Osanlou)