Доклад на комисията от 2008 г. до Европейския Парламент и до Съвета относно прилагането на кодекса за дейността