Informace týkající se vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o prekurzorech drog a látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek