Писмен въпрос E-0924/07 зададен от Arūnas Degutis (ALDE) (PSE) на Комисията. Потребителите на летищата (Директива 96/67/ЕО)