Писмен въпрос E-000921/11 Anna Rosbach (EFD) до Комисията. Борба с незаконния риболов