Поправка на Регламент (ЕС) № 1261/2010 на Комисията от 22 декември 2010 година за налагане на временно изравнително мито върху вноса на някои пръти от неръждаема стомана с произход от Индия ( ОВ L 343, 29.12.2010 г. )