Роля на доброволческата дейност и приноса ѝ за икономическо и социално сближаване Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2008 г. за ролята на доброволческата дейност и приноса ѝ за икономическо и социално сближаване (2007/2149(INI))