Писмен въпрос E-005810/11 Nessa Childers (S&D) до Комисията. Такса за използване на найлонови торбички