Писмен въпрос E-6026/09, зададен от Nessa Childers (S&D) на Комисията. Отчитане на природните ресурси