2013/175/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8 aprilie 2013 privind o contribuție financiară a Uniunii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului la un program pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor și produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2013 [notificat cu numărul C(2013) 1934]