Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o odobravanju na temelju Uredbe Vijeća (EU) 2020/672 privremene potpore Sloveniji radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19