Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Slovinsku poskytuje dočasná podpora podle nařízení Rady (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19