Multilaterale aftaler, der er resultatet af handelsforhandlingerne 1973-79 (GATT) - Aftale om tekniske handelshindringer