/* */

2012/513/ОВППС: Решение EUMM GEORGIA/1/2012 на Комитета по политика и сигурност от 14 септември 2012 година за удължаване на мандата на ръководителя на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia)