Писмен въпрос E-1746/10, зададен от Edward Scicluna (S&D) на Комисията. Използване на деривати за прикриване на държавния дълг