Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 294/2015 van 30 oktober 2015 tot wijziging van bijlage XXII (Vennootschapsrecht) bij de EER-overeenkomst [2017/1083]