Deklaracja przyjęta z okazji pięćdziesiątej rocznicy podpisania traktatów rzymskich