Prohlášení u příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv