Регламент за изпълнение (ЕС) № 425/2011 на Комисията от 29 април 2011 година за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009