Дело T-381/08: Определение на Общия съд от 4 септември 2012 г. — DAI/Комисия (Земеделие — Захар — Временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Европейската общност — Регламенти (ЕО) № 320/2006 и № 928/2006 — Решение 2008/445/ЕО — Отпускана със задна дата помощ за преструктуриране)