Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците