Писмен въпрос E-4737/09, зададен от Roberta Angelilli (PPE) на Комисията. Информация относно приложимите мерки за добиване на вид ядивни миди в провинция Пезаро