Писмен въпрос E-1792/10, зададен от Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) на Комисията. Изявления на баронеса Аштън по повод пиратството в Индийския океан