Писмен въпрос E-8634/10 Zigmantas Balčytis (S&D) до Комисията. Пожар на борда на „Лиско Глория“ и регулиране в областта на безопасността на фериботите