Писмен въпрос E-001123/11 Diogo Feio (PPE) до Комисията. Дискриминация срещу ХИВ-позитивни пациенти в обществени болници в Португалия