Регламент за изпълнение (ЕС) № 780/2011 на Комисията от 4 август 2011 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и Регламент (ЕС) № 65/2011 по отношение на намаляването на помощите при просрочено подаване на единни заявления за 2011 г. за континентална Португалия