Писмен въпрос E-0872/10, зададен от Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) на Комисията. Жертви на пиратството в Индийския океан