Писмен въпрос E-002581/11 Daniël van der Stoep (NI) до Комисията. Обезпокояващо нарастване на случаите, свързани с предоставяне на убежище, разглеждани от Съда на Европейския съюз