Протокол от заседанието от 18 юни 2018 г., вторник