Främja social integration och bekämpa fattigdom Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2008 om främjande av social integration och bekämpning av fattigdom, inbegripet barnfattigdom, inom EU (2008/2034(INI))