Bevordering van sociale integratie en bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de EU Resolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 over de bevordering van sociale integratie en bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de EU (2008/2034(INI))