Promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad- 9 ta' Ottubru 2008 dwar il-Promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, inkluż il-faqar fost it-tfal, fl-UE (2008/2034(INI))