Насърчаване на социалното включване и борбата с бедността Резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2008 г. относно насърчаването на социалното включване и борбата с бедността, включително детската бедност в ЕС (2008/2034(INI)