Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om arbejde med asbest i forbindelse med energirenovering(initiativudtalelse)