Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Práce s azbestem při energetické renovaci(stanovisko z vlastní iniciativy)