Povolená užití osiřelých děl ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2012 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))