Писмен въпрос E-5006/10 Martin Ehrenhauser (NI) до Съвета. Правилник за длъжностните лица, приложение Х, глава 2, членове 5 и 23