Държавна помощ — Австрия — Държавна помощ С 24/09 (ex N 446/08) — Австрийският закон за зелената електроенергия — потенциална помощ за големите потребители на електроенергия — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (Текст от значение за ЕИП)