Dyrekcja Generalna ds. Informatyki (DIGIT) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (AD 14) – Luksemburg (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2017/10372