Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT) — Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας (AD 14) — Λουξεμβούργο (Άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) COM/2017/10372