Generální ředitelství pro informatiku (DIGIT) – Výběrové řízení na volné pracovní místo ředitele (platová třída AD 14) – Lucemburk (ustanovení čl. 29 odst. 2 služebního řádu) COM/2017/10372