Писмен въпрос E-006683/11 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) до Комисията. Отпускане на помощ за полското предприятие за производство на хладилна техника „PZL Dębica“