Asia C-684/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 28.5.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel București – Romania) – World Comm Trading Gfz SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploieşti (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 90 artikla – 184–186 artikla – Arvonlisäverotuksen neutraalisuuden periaate – Alun perin tehdyn verovähennyksen oikaiseminen – Yhteisön sisäisistä ja jäsenvaltion sisäisistä tavaroiden luovutuksista myönnetyt hinnanalennukset)