Писмен въпрос P-1562/09, зададен от Emmanouil Angelakas (PPE-DE) на Комисията. Издаване на евро-облигации