Писмен въпрос E-009858/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Тайно споразумение между банките при определянето на лихвените проценти