Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/688 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Tekst mający znaczenie dla EOG)