Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους του Ισραήλ σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών