Писмен въпрос E-5978/08 зададен от Catherine Stihler (PSE) на Комисията. Транс-мазнините