Определение на председателя на Съда от 1 февруари 1983 г. # Carlo Albertini и Mario Montagnani срещу Centre commun de recherche nucléaire (CCRN) и Комисия на Европейските общности. # Дело 338/82 R. TITJUR Albertini и Montagnani/CCRN и Комисия