Писмен въпрос E-2087/09, зададен от Alexander Alvaro (ALDE) на Комисията. Политика на Европейската комисия относно личните данни